אתר אוצר התורה

                                              http://otzar.org.il/

האתר מכיל את ביאור "ושננתם" על התנ"ך, ביאור "אוצר מפרשי התורה", דפי עבודה רבים וכן ספרי אמונה ומחשבה.
ביאור "ושננתם", ביאור הפסוקים על פי פשוטו של מקרא, נכתב על פי רבותינו המפרשים שהעבירו לנו את המסורת הפרשנית מדור לדור: רש"י, רמב"ן, א"ע, רד"ק, מצודות ועוד. לא נכללו חלילה פירושים הנוגדים את מסורת העברת התורה והנאמנות לדברי חז"ל. בהערות השוליים המופיעות כמעט בכל צלע של פסוק, ניתן לראות מיהו המפרש שעל פיו פורשה הצלע וכן את מחלוקות הפרשנים העיקריות.
"אוצר מפרשי התנ"ך", ספינת הדגל של "אוצר התורה", מרחיב את ביאור "ושננתם" ועוסק בעניינים נוספים שלא מצאו את מקומם בפירוש הצמוד לפסוקים.
כמו"כ תמצאו כאן חומרים רבים נוספים. כל החומר שהועלה כאן נועד להגדיל תורה ולהאדירה וניתן לעשות בו שימוש חופשי. בקשתנו שאם מצאתם תועלת בחומר המועלה לאתר, שתפנו את תשומת ליבם של אנשים נוספים לכתובת האתר.
כמו"כ, אנו מבקשים שכל מי שמוצא דברים שצריכים תיקון, שיואיל בטובו להעביר אלינו את הערותיו באמצעות טופס צור קשר, או במכתב לכתובת הדואר tikunim@otazr.org.il